Friday, August 23, 2013

ေဘာင္မဲ့ပန္းခ်ီေဘာင္မဲ့ပန္းခ်ီ(က)


(၁)

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပုံကေတာ့ အတန္ငယ္ဆန္းပါသည္။ ဒီေနရာကို ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔ဟု အမည္ေပးထား၏။ စိတ္ေတြက ယိုင္ဆင္းေနသည္လား။ ရုပ္ေတြက ယိုင္ဆင္းေနသည္လား မသိပါ။ အနီးအနားတ၀ိုက္တြင္ေတာ့ သက္ျပင္းခ်သံႏွင့္ ေတာက္ခတ္သံတို႔ျဖင့္ က်ယ္ေလာင္ၿမိဳင္ဆိုင္ေလသည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ပထမအဆိုကို မွားသည္ဟု ယူဆစရာရွိပါသည္။ ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔ဟူသည္ အားနည္းျခင္း၊ ယိုင္းယိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္မေရြးၿပိဳလဲႏိုင္ျခင္း စေသာ အနက္တို႔ကို ေဆာင္ေလ၏။ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ယ္ေလာင္ၿမိဳင္ဆိုင္မႈရွိေနေသာ ေနရာတစ္ေနရာကို ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔ဟု သင္ ယူဆပါမည္လား။

(၂)

ကႀကီးသည္ ကႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေန၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး သိရွိထားၿပီးသားသာျဖစ္ေလသည္။ ကႀကီး စိတ္ညစ္ေန၏။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး … စသျဖင့္ တစ္ခုမွ အဆင္မေျပပါ။ အရက္ေသာ္ဖို႔ အေၾကာင္းအရာရသည္ဟု ကႀကီးက ယူဆလိုက္သည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ကႀကီးအရက္ေသာက္တတ္လာသည္။ မိုးေလးတေအးေအး၊ အရက္ကေလးတျမျမနဲ႔ဆို ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ အနည္းငယ္ ရစ္ခ်င္လာသည္။ ဒါဟာ သူ႕ရဲ႕ ထြက္ေပါက္တစ္ခုဟု သူထင္ေနသည္။

ထင္ျခင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ယူဆျခင္းသည္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာေပါက္အမွန္တရားတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ကႀကီးအားေျပာျပရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာက လိုက္ရွာေနပါသည္။

(၃)

သူသည္ သမားေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ လူအမ်ားက လက္ခံထားၾကသည္။ ထိုလူအမ်ားထဲတြင္ လူအမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံထားၾကေသာ ပညာရွိမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္၏။

သူ႕အား သမားေတာ္တစ္ဦးဟု ဆိုၾကေလသည္။ ေဆးဆရာအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ေဆးအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ေဆးကုသနည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ေလွ်ာ့ထားရေသာအရာတို႔ကိုပင္ သူ ကုႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ႏိုက္တင္ေဂးလ္မဟုတ္ပါ။ ဇီ၀က မဟုတ္ပါ။ မာသာထရီဇာလည္း မဟုတ္ပါ။

သူသည္ ေလာကတြင္ရွိေသာ အရာရာကို ကုစားႏိုင္စြမ္းေသာေၾကာင့္ လူတခ်ဳိ႕၏ ေက်းဇူးတင္ျခင္းကို ခံရတတ္သလို လူတခ်ဳိ႕၏ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းကိုလည္း ခံရတတ္ေလသည္။ သူကေတာ့ အရာရာကို တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း အလ်င္းမရွိေခ်။ ထိုထိုေသာ သူကို အခ်ိန္ဟု လူေတြက အမည္နာမ တပ္ေလ၏။


(ခ)


(၁)

မယ္ခ စိတ္ညစ္ေနသည္။ မိုးကလည္း ရြာမလို၊ ၿပိဳမလိုနဲ႔ ညိဳ႕မႈိင္းေန၏။ ထိုသို႔ အေျခအေနကို သူ မႀကိဳက္ပါ။ မယ္ခမွာ ရြာစရာရွိလွ်င္ ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲရြာခ်သည့္ ဒဏ္ကို ႀကံႀကံခံၿပီး ရွင္းသန္႔ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းကင္ကို လုိလားသူသာ ျဖစ္ေလသည္။

မိုး၏ အုံ႔မိႈင္းျခင္းသည္ စိတ္၏ မိႈင္းျပျခင္းကိုလည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ႀကီးစိုးထားေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူတြန္းလွန္ႏိုင္မည္ဟု သူ႕ကို သူ အားေပးေန၏။ မ်က္စိမွိတ္၍ ရွာေဖြခ်င္ေသာ္လည္း အျခားမရွိပါ။ မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္၏။

(၂)

စနစ္အေၾကာင္းကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေနၾကသည္။ ဟိုနားက ပြက္ေလာထလွ်င္လည္း စနစ္မေကာင္းေၾကာင္းသာျဖစ္၍ ဒီနားက ပူညံပူညံဆိုလွ်င္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ေယာက္၏ အမွားကို တစ္ေယာက္က ျမင္တတ္ၾကေလသည္။ ေထာက္ျပျပဳျပင္ေပးသူတခ်ဳိ႕ ရွိသလို၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း ျပစ္တင္ရႈံခ်ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ ပတ္လည္ရိုက္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔သည္ မွန္ၾကည့္ရန္ေမ့တတ္လာၾက၏။ ထိုသို႔ျဖင့္ မိမိကို မိမိ မေတြ႕ၾက။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အားလံုးသည္ တစ္ခုခုအေပၚမွာသာ တည္မွီလာၾကေလသည္။

အမွန္ေတာ့ သူသည္ ဘာကိုမွ မယ္မယ္ရရ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ လူမ်ား၏ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္သာ သူ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္၏။ သူသည္ လူတစ္စုအတြက္ မေကာင္းဟု ထိုလူတစ္စုက ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း လူတစ္စုက သူတို႔အတြက္ေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကေလသည္။ အမွတ္တရအျဖစ္ပင္ တစ္ခုတ္တရ မွတ္သားထားၾကေလသည္။ ေနာင္လာေနာင္သားတို႔ကို တဖြဖြေျပာျပတတ္ေလသည္။ အတုယူခိုင္းတတ္ၾကေလသည္။

ထပ္၍ ဆိုပါမည္။ အမွန္ေတာ့ သူသည္ ဘာကိုမွ မယ္မယ္ရရ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ လူေတြက သတ္မွတ္ၿပီး၊ တခ်ဳိ႕က ရႈံခ်ၾက၊ တခ်ဳိ႕က ေကာင္းခ်ီးေပးၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မညီညြတ္ေသာသူမ်ားက သူ႕ကို တညီတညြတ္တည္း အမည္ေပးထားၾကေလသည္။ ထိုအမည္ကား ေခတ္ ျဖစ္၏။


(ဂ)


(၁)

ေမာင္အ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းေတြးေနသည္။ သူသည္ အဆံုးသတ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ေမာင္ကႀကီးသည္လည္း အစတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ သူထင္သည္။ ေနသည္ အေရွ႕အရပ္က ထြက္သည္ဟု လူေတြ ေျပာၾကသည္။ ေမာင္အ ကေတာ့ ထိုသို႔ တရားေသမယူဆပါ။ ေနထြက္ရာ အရပ္ကို အေရွ႕အရပ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာၾကာင့္သာ ေနသည္ အေရွ႕အရပ္က ထြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ေနထြက္ရာအရပ္သည္ ေျမာက္အရပ္ဟုသာ သတ္မွတ္ထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းေနသည္ ေျမာက္အရပ္ကသာ ထြက္လာေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္တစ္ရာ အေရးႀကီးေလ၏။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားတို႔သည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ျဖစ္ၾကေသာအခါ ေကာင္းသည့္ဘက္ထက္စာလွ်င္ မေကာင္းသည့္ဘက္မွ အရင္ေတြးတတ္ၾကေလသည္။ သတ္မွတ္စရာတစ္ခုခုရွိလာခဲ့လွ်င္ေကာ အဘယ္သို႔ သတ္မွတ္ၾကေလမည္နည္း။ အေတြးႏွင့္ သတ္မွတ္မႈသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေမာင္အ က ယူဆသည္။ ေတြးရင္းေတြးရင္းႏွင့္ ေမာင္အ လန္႔လာ၏။ မိုးၿပိဳမွာကို သူမေၾကာက္ပါ။ မိုးၿဖိဳခ်မွာကိုေတာ့ သူေၾကာက္ပါသည္။

(၂)

လမ္းက ေမာင္အ ကို ထမ္းမထားပါ။ ေမာင္အ ကလည္း လမ္းကို ထမ္းမထားပါ။ လမ္းကလည္း ေမာင္အ အတိုင္းသာ ရွိ၍ ေမာင္အ ကလည္း လမ္းအတိုင္းသာ ရွိေလသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သူ႕အလုပ္ သူလုပ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္၏။ တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္ျခင္းသာရွိ၍ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေလးစား ေစာင့္ေရွာက္ရေလမည္။ ထိုသို႔ သူ ထင္သည္။

ဆက္လက္၍ ေမာင္အ ထင္ရာမွသည္ ျမင္လာသည္မွာ လမ္းသည္ မွန္တစ္ခ်ပ္သာ ျဖစ္ေလ၏။ သူ႕ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း မရွိေသာအခါ သူသည္ ပ်က္ယြင္းလာသည္။ သူႏိုင္ေသာ ၀န္ထက္ပို၍ ထမ္းခိုင္းေသာအခါတြင္လည္း သူသည္ ပ်က္စီးလာ၏။ ထိုသို႔ အရိပ္ထင္ျပေလသည္။

(၃)

ေမာင္အ ဆက္ေတြး၏။ ေမာင္ကႀကီး ကိုလည္းေကာင္း၊ မယ္ခ ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔၀န္းက်င္ ကိုလည္းေကာင္း၊ မွန္တစ္ခ်ပ္ျပသရန္ လိုအပ္ေနေပၿပီ။ ထုိမွန္သည္ ေမာင္အ၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ရွိေနသည္လား။ အေတြးထဲတြင္ ရွိေနသည္လား။ လမ္းေပၚတြင္ ရွိေနသည္လား။

ေမာင္အ က်ယ္ေလာင္စြာ ဟားတိုက္ရယ္ေမာလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အသံတစ္စံုတစ္ရာ ထြက္ေပၚမလာခဲ့ေပ။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္အသည္ အျမင္အာရုံႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းသူ တစ္ေယာက္သာျဖစ္၍ အရာရာကို စိတ္ကူးျဖင့္သာ ပုံေဖာ္မိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။ သူ႕မွာ ေျပာျပရန္ ဘာသာစကားတစ္ခုရွိပါသည္။ ထိုဘာသာစကားကိုေကာ လူသားတို႔ မည္သို႔ သတ္မွတ္ၾကေလမည္နည္း။ၾကယ္စစ္သည္
၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

ငါ က်င့္ တရားငါ က်င့္ တရားငါ အားနာတယ္။
ငါ က တိတ္ဆိတ္သူ။
ငါ က ျဖည္းျဖည္းေလး။
ငါ ရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြ။
ငါ ေယာက်္ားလား။
ငါ မိန္းမလား။
ငါ က ငွက္။
ငါ က နတၳိ။
ငါ က အလြမ္းေျပ။
ငါ က ေခတ္သစ္ပန္းပု။
ငါ အသံ၀င္လာတယ္။
ငါ အမုန္းဆံုးက ငါ။
ငါ ၿပံဳးလိုက္တယ္။
ငါ ရယ္ေနတယ္။
ငါ ေသေနသလိုပဲ။
ငါ ကို ေသာင္းက်န္သူလို႔ မေခၚနဲ႔။
ငါ သေဘာနဲ႔ ငါပဲ။
ငါ ႏွေျမာတယ္။
ငါ က သိပ္ေတာ္တဲ့ေကာင္။
ငါ ၀မ္းသာတယ္။
ငါ တစ္ေယာက္တည္း ခရီးသြားတယ္။
ငါ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲ ထိုးက်သြားတယ္။
ငါ ဆက္ႀကိဳးစားမယ္။
ငါ က ငွက္။
ငါ က မဲ့ၿပဳံးတစ္၀က္နဲ႔ ခရီးဆက္ေနသူ။
ငါ ကိုယ္ခြဲလာတယ္။
ငါ က တဏွာ။
ငါ က မာန။
ငါ က ဒိဌိ။
ငါ က သူတစ္ပါး။
ငါ က အရိုင္းစိတ္။
ငါ က ဒါ၀င္၀ါဒ။
ငါ က ၿမိဳ႕ရိုး။
ငါ က ခံတပ္။
ငါ ေတြခ်ည္း တိုက္တဲ့စစ္။
ငါ သြားႏွင့္မယ္။
ငါ ေသြမႈရပ္၀န္း။
ငါ ဘာလဲ။ၾကယ္စစ္သည္
21 August 2013 - 02:03 PM

Friday, August 16, 2013

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အညစ္တရား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အညစ္တရားညစ္ဟူေသာ စကားလံုးကို ေလွ်ာ္ဖြက္ရန္ သင့္မွာ လံုေလာက္ေသာ ေလွ်ာ္ဖြက္လိုမႈ (၀ါ) ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေစခ်င္ေသာ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ျပည့္စံုပါၿပီလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔တဓူ၀သည္ ညစ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိေပသည္။ ထို အညစ္မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း (သို႔မဟုတ္) ထိုအညစ္ရနံ႔ကို ဖုံးလႊမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း (သို႔မဟုတ္) နစ္မြန္းရင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလာကတြင္ ရွင္သန္ရုန္းကန္ၾကေလသည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟု ဆိုရာ၀ယ္ လူတင္သာမဟုတ္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ရွိမ်ားလည္း ပါ၀င္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိရစာၦန္တို႔ႏွင့္ အျခားေသာသက္ရွိမ်ားတြင္လည္း အညစ္တရားကိုယ္စီကိုယ္စီ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ၏။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အညစ္တရားဟူသည္ကား ဘာေတြနည္းဟု ေမးစရာရွိလာေပမည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး အညစ္တရားအေထြေထြ၊ သက္ရွိအမ်ဳိးမ်ဳိး အညစ္တရားအေဖြေဖြ ဟုပင္ ဆိုရေလာက္ေအာင္ အညစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၾကေပသည္။ လြယ္ကူစြာ အက်ဥ္းရုံးမွတ္ရေသာ္ -
၁။ ရုပ္ေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္တရားႏွင့္
၂။ စိတ္ေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္တရား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးမွတ္သားမိေလသည္။

ရုပ္ခႏၶာေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ကား အနည္းငယ္လြယ္ကူသေယာင္ ထင္ရပါသည္။ ေရေဆးေၾကာျခင္း၊ ေရခ်ဳိးသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာသန္႔စင္ျခင္းမ်ား၊ ေဆးပညာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သန္႔စင္ျခင္း နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေလသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရုံျဖင့္ ရုပ္ခႏၶာသန္႔စင္ႏိုင္ၿပီလားဟု ေမးလွ်င္လည္း ခၽြင္းခ်က္ေတြေတာ့ ရွိေသးေၾကာင္းသာ ေျဖလိုပါသည္။ ဟုတ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရုံျဖင့္ မသန္႔ရွင္းႏိုင္ေတာ့ေသာ ရုပ္ခႏၶာေတြ ရွိႏိုင္သလို၊ ထိုသို႔ သန္႔စင္ခြင့္ေတာင္ မရွိရွာေသာ ရုပ္ခႏၶာတို႔လည္း ရွိေပသည္။

ထိုသို႔ အခြင့္မရွိေသးသူမ်ားလည္း သန္႔စင္ခ်င္ေသာ စိတ္ကို အေျခခံရင္း ေန႔တဓူ၀ကို တြန္းလွန္ၾကေလသည္။ တခ်ဳိ႕သည္လည္း မသန္႔ရွင္းမႈတြင္ပဲ နစ္မြန္းက်ဆံုးၾကရေလသည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ေကာ ဘယ္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္ေလမည္နည္း။

စိတ္ေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ကား အနည္းငယ္ေတာ့ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အညစ္တရားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စိတ္ေပၚတြင္ တည္မွီတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္သည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ညစ္ရဖန္မ်ားေသာ္ အညစ္ေပၚအညစ္ထပ္၍ ဖ်က္ရ ခက္တတ္ေလသည္။ စိတ္က်ေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေရာဂါမ်ားလည္း စြဲကပ္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ စိတ္ခႏၶာကိုေကာ အဘယ္သို႔သန္႔စင္ၾကမည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရုပ္ခႏၶာကို ေရခ်ဳိးသန္႔စင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ သန္႔စင္နည္းတို႔ျဖင့္ သန္႔စင္သကဲ့သို႔ပင္ စိတ္ခႏၶာကိုလည္း တည္ၿငိမ္မႈတစ္ခုခုကို ရွာေဖြျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုကို စူးစူးနစ္နစ္ အာရုံစိုက္ျခင္း၊ စိတ္ထဲမွာရွိေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေမ့ေလ်ာ့ေအာင္၊ မတင္ရွိေတာ့ေအာင္ စြန္႔ထုတ္ျခင္း … စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သန္႔စင္ၾကရေပမည္။

သက္ရွိမဟုတ္ေသာ၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ေသာ၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အျခားေသာစက္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း သူတို႔ ကိုယ္ေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အလို႔ငွာ Restart ဆင္းေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးတြင္လည္း ရုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ကိုလည္းေကာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ အညစ္တရားမ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြက္သန္႔စင္ေပးရန္ မ်ားစြာလိုအပ္လွေပသည္။ၾကယ္စစ္သည္
၁၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

Friday, August 9, 2013

ေမေမသို႔ - ၂

ေမေမသို႔ - ၂ရိုးသားတဲ့အေၾကာင္းေျပာဖို႔
သားအပါအ၀င္
လူအခ်ဳိ႕မွာ
စကားလံုး မရွိရွာပါဘူးေမေမ။

တခ်ဳိ႕က
တံုးဆို တိုက္
က်ားဆိုရင္လည္း ကိုက္ဆိုေပမယ့္
မိုက္စရာ အေမွာင္ကလြဲ
လိုက္စရာကလည္း
ေမြးရာပါ ေျခတစ္စံုကလြဲလို႔ မရွိရွာပါဘူးေမေမ။

အဲဒီလိုေပါ့
မရွိအေၾကာင္း သိပ္ေျပာတတ္တဲ့ ေမေမ့ရဲ႕သားေမာင္ေလ
သူေယာင္သီးကို ၾကင္သူအမွတ္နဲ႔
ဟိုး တစ္ဘက္ကမ္းကို ကပ္မိေပါ့
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ရွက္လွပါၿပီ ေမေမရယ္။

ယဥ္ေက်းတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ
ဒီေမးခြန္းကိုပဲ ထပ္ခ်ည္းတလဲလဲေမး
ဟိုး အေ၀း …
ဟိုး အေ၀း မွာေပါ့ေမေမ။

ရိုးသားစြာ ကူလီထမ္းစားသူက
အိပ္ကပ္ထဲက ေငြငါးေထာင္နဲ႔
သားရဲ႕ တစ္လစာကို ေလွာင္ရယ္ရင္
သား ခံႏိုင္ရည္အျပည့္နဲ႔ ေခါင္းငံု႔ေနမိမွာပဲေမေမ။

ဒါေပမဲ့
လက္မွတ္တစ္ခ်က္ထုိးလို႔
ဘီယာဖိုးရွာသူက
ဒီလို ေလွာင္စကားဆိုရင္ေတာ့
မင္းလားေယာက်္ားဆိုၿပီး လက္ခေမာင္းခတ္
အဲဒီအရပ္မွာ
အမိုက္ဇာတ္ခင္းၿပီး
အသက္ခ်င္းလည္း လဲ၀ံ့တယ္ေမေမ။

ရာသီေတြက ခဏခဏေျပာင္းေတာ့
အေဟာင္းေတြလည္း အသစ္ျပန္ျပန္ျဖစ္လာတာေပါ့ေမေမရယ္။

လူေတာ္ေယာင္ေယာင္
လူေထာေယာင္ေယာင္နဲ႔
လူေတာထဲမွာ
လူရာ၀င္ဖို႔အေရး
မိဘေတြရဲ႕ ေခၽြးကို သားဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္စေတးမိခဲ့ၿပီလဲ
မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပါပဲလားေမေမ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးမိတိုင္း
ဦးေခါင္းထဲမွာ ေခၽြးေတြ တစ္ဆုပ္ၿပီး တစ္ဆုပ္
ေႏြေတြလည္း တစ္အုပ္ၿပီး တစ္အုပ္
ဘယ္အရာကို ဖမ္းဆုပ္ၿပီး ႏွစ္သိမ့္ရမလဲ
အရာရာကို လႊတ္ခ်ထားမိဆဲပဲေမေမ။

ဒီလိုေပါ့ ေမေမရယ္
ေမေမေမြးတုန္းက
လူကေလး သားေမာင္ေလ
လူေယာင္ေဆာင္တဲ့ေတးကို အသံမဲ့စြာေရးရင္း
လူယဥ္ေက်းဆိုသူေတြ ၾကားမွာ
အသက္ရွဴမွားေနတုန္းေပါ့ေမေမ။မင္းသိုက္ထြန္း
၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

Thursday, August 8, 2013

အၿပံဳးမ်က္ႏွာ

အၿပံဳးမ်က္ႏွာ(က)


ေခါင္းထဲမွာ ရိပ္ခနဲ၊ ရိပ္ခနဲ မူးေ၀မႈဟာ အခုမွ စတင္လာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးလည္း ပုံမွန္ေသာက္တာပါပဲ။ လန္းဆန္းဆိုလား။ အေခၚအေ၀ၚေတြ သိပ္မသိေပမဲ့ အဲဒီေဆးက ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္တယ္လို႔ေတာ့ သိထားတယ္။ အာ ဘယ္ကလာ တီဗီြေၾကာ္ျငာမွာ ေတြ႕လို႔ သိရမွာလဲ။ ေဆးဆိုင္ေတြမွာ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာထားတာေတြ႕လို႔ေလ။ သူကပဲ တကယ္စြမ္းသလား။ စိတ္ကပဲ စြဲေနသလားေတာ့ မသိဘူး။ ေဆးေလးေသာက္လိုက္မွ သက္သာတယ္။ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းလာတယ္။ တစ္ခါတေလ တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ သံုးႀကိမ္ေလာက္ေသာက္ေနရတာ တစ္ခုပဲ။

“ ေ၀ေ၀ေရ မူးေနျပန္ၿပီလား။ ေပးေပး ငါျပန္ရြက္သြားလိုက္မယ္။ ”

ဘ၀တူသူငယ္ခ်င္းမိုးစက္ရဲ႕ စကားသံၾကားမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိျပန္ကပ္ရတယ္။ ခဏခဏ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူးတတ္တဲ့ ေ၀ဒနာနဲ႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ ပန္းရံလုပ္ငန္းမွာ မဆလာဗန္းရြက္တဲ့ အလုပ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ဘူးဆိုေပမယ့္လည္း ကၽြန္မ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ေၾသာ္ မဆလာဗန္းရြက္တာေတာင္ မသိဘူးလား။ ပန္းရံလုပ္ငန္းမွာသံုးဖို႔ ဘိလပ္ေျမနဲ႔ သဲနဲ႔ ေရာစပ္ထားတာ (အခ်ဳိးအစားေတြေတာ့ ရွိေသးတာေပါ့။) ကို မဆလာလို႔ ေခၚတယ္ေလ။ စက္ရုံတစ္ခုခုမွာ အေဆာင္ေနၿပီး လခစား သြား၀င္လုပ္ရင္လည္း ကၽြန္မတစ္ေယာက္စာပဲ အဆင္ေျပမွာေပါ့။


(ခ)


၁။ ဒီေန႔ စာေမးပြဲေအာင္တာ ေပ်ာ္စရာပဲ။ (မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီတုန္းက ခုနစ္တန္း)
၂။ ရုတ္တရက္ ေလႀကီးမိုးႀကီး က်လာပါလား။
၃။ အိမ္၀ိုင္းေလးတစ္ခုနဲ႔ ေမာင္ငယ္ေလးတစ္ေယာက္က လြဲရင္ ကၽြန္မမွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးတဲ့။
၄။ ဒီလိုပဲေပါ့။ အေဒၚအိမ္ေရာက္သြားလိုက္၊ ဦးေလးအိမ္ေရာက္သြားလိုက္ေပါ့။
၅။ ကၽြန္မထင္တာေတာ့ ဘ၀ဆိုတဲ့ ရာသီဥတုမွာ တစ္ခုပ်က္ေနတယ္နဲ႔ တူတယ္။
၆။ “ ေဆာင္း ” မင္း ဘယ္မွာလဲ။


“ ဟဲ့ နင္သိလား ငါတို႔လမ္းထဲက ေ၀ေ၀ဇင္ေလဟာ … ေအးေလ သနားဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔ခမ်ာ ရုပ္ေလးသနားကမားနဲ႔။ ငါ့ေယာက်္ား ပန္းရံဆိုဒ္မွာ အလုပ္ၾကမ္းလိုက္လုပ္ေနတာေလ။ အာ ဘယ္သူရွိမွာလဲ။ ငါ ေျပာေပးလိုက္တာေပါ့။ ငါ့ ေယာက်္ားကေတာင္ ေျပာေသးတယ္။ သူ႕ပုံစံနဲ႔ ျဖစ္ပါ့မလားတဲ့။ ငါကလည္း ျဖစ္ပါတယ္ အတင္းအာမခံေပးရတာေပါ့။ ေအးေလ ငါလည္း သူတို႔ဆီမွာ ရစရာေလးနည္းနည္းရွိေသးတယ္။ ေအးပါ အတင္းႀကီးေတာ့ မေတာင္းပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္းပဲ သူ႕လုပ္ခထဲက ျဖတ္ယူရမွာေပါ့။ ေလာက္မွာပါေအ သူက တစ္ေန႔ ႏွစ္ေထာင္ေတာင္ ရတာပဲ။ ငါက ငါးရာပဲ ျဖတ္ယူတာပါ။ ”

“ ဒီမိန္းမႀကီး ေတာ္ေတာ္လြန္တာပဲ ”

ေ၀ေ၀တို႔ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဇနီး ေ၀ေ၀့ကို အခုအလုပ္ထဲ သြင္းေပးခဲ့တဲ့ အန္တီႏုႏုရီ ေျပာခဲ့တာကို ၾကားလာခဲ့တဲ့ ၀ါ၀ါလြင္ရဲ႕ ျပန္ေျပာျပတဲ့ စကားအဆံုးမွာ မိုးစက္က မခံႏိုင္တဲ့ အသံနဲ႔ ၀င္ေျပာတာပါ။ ေ၀ေ၀ဇင္လို႔ ေခၚတဲ့ ကၽြန္မနဲ႔ မိုးစက္ငယ္၊ ၀ါ၀ါလြင္တို႔က ငယ္ေပါင္းေတြ မဟုတ္ၾကေပမယ့္ ဒီအလုပ္ထဲမွာ ဆံုၾကၿပီး စိတ္တူကိုယ္တူ (အင္း ဘ၀ေတြလည္း နီးနီးစပ္စပ္တူတာပါပဲ။) သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္လာၾကတာေလ။ အင္းေပါ့ အခုကၽြန္မအစား သူတို႔ ေဒါကန္ေနၾကတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မလည္း ေလေျပထိုးရတယ္။

“ ထားလိုက္ပါဟာ။ ၀ဋ္ေၾကြးပါတယ္လို႔ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒီေငြ ေထာင့္ငါးရာနဲ႔ ငါတို႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ေလာက္ေလာက္ငွငွ စားေနရတာကိုပဲ ေက်နပ္ပါၿပီ။ ”
“ ေအး ေ၀ေ၀ … နင္ အဲ့လို ငံု႔ခံေနလို႔ သူတို႔ ေရာင့္တက္ေနၾကတာ ”

မိုးစက္ရဲ႕ စကားသံအဆံုးမွာ ၀ါ၀ါက

“ ေအးေလဟာ နင္ကလည္း အက်ဳိးနဲ႔ အေၾကာင္းနဲ႔ ကိုျမင့္ေဇာ္ကို ေျပာၾကည့္ပါလား။ ”

၀ါ၀ါေျပာတဲ့ ကိုျမင့္ေဇာ္ကလား။ ပန္းရံေခါင္းေဆာင္ေလ။

“ မေျပာခ်င္ပါဘူးဟာ မေတာ္လို႔ သူက ဒီေငြနဲ႔ မလုပ္ႏိုင္ရင္လည္း မဆင္းနဲ႔ေတာ့လို႔ ေျပာရင္အခက္ဟ ”

၀င္ေငြမရွိတဲ့ တစ္ေန႔တာကို ျဖတ္သန္းဖူးၾကသူေတြခ်ည္းမို႔ ကၽြန္မတို႔ သံုးေယာက္သား တိတ္ဆိတ္သြားၾကတယ္။


(ဂ)


ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေခါင္းကိုက္တတ္တဲ့ ေ၀ဒနာကို ညပိုင္းအထိ ပါမလာေစခ်င္ပါဘူး။ တစ္ေနကုန္ ကိုက္ထားၿပီးမွေတာ့ ဒီညပိုင္းေလးမွာ ေမာင္ေလးကို သိပ္ၿပီးရင္ နားခ်င္ၿပီေပါ့။ မနက္က်ရင္ ေမာင္ေလးေက်ာင္းသြားဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ေပးရဦးမယ္ေလ။ ေၾသာ္ ေျပာဖို႔ေမ့ေတာ့မလို႔။ ကံေကာင္းတာတစ္ခုက ကၽြန္မတို႔ ေမာင္ႏွမကို ခ်စ္တဲ့ ေျခရင္းအိမ္က ဦးေလးနဲ႔ အေဒၚတို႔က ေမာင္ေလးရဲ႕ေက်ာင္းစရိတ္ကို ေထာက္ပံေပးၾကတယ္ေလ။ သူတို႔ အလုပ္လား အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြ။ အင္းေပါ့ အခုေတာ့ ပင္စင္စားေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ ေျခရင္းအိမ္ကလည္း သူတို႔အိမ္ပဲ။ အိမ္ခန္းႏွစ္ခန္းဖြဲ႕ၿပီး ငွါးထားၾကတယ္ေလ။ အိမ္ငွါးခရတဲ့ေငြနဲ႔ ပင္စင္လစာနဲ႔ ထိုင္စားေနႏိုင္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ ရပ္ကြက္ထဲက လူနည္းစုထဲမွာ အပါအ၀င္ေပါ့။ သူတို႔မွာလား။ အင္း အဲဒီတစ္ခုေတာ့ သူတို႔ ကံမေကာင္းၾကဘူး။ ဟုတ္တယ္ သူတို႔မွာ သားသမီးမရွိဘူးေလ။ ေမာင္ေလးနဲ႔ ကၽြန္မကိုပဲ သားသမီးလို မွတ္ထားၾကတာ။ အယ္ ကၽြန္မအခု အလုပ္လုပ္ေနတာလား။ ဘယ္သေဘာတူလိမ့္မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မလည္း အတင္းေျပာၿပီး ၀င္လုပ္တာေပါ့။ တစ္သက္လံုး သူမ်ားအားကိုးေနလို႔ ဘယ္သင့္ေတာ္ပါ့မလဲ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဦးေလးနဲ႔ အေဒၚေတြလား။ တခ်ဳိ႕လည္း ေျပာင္းကုန္ၾကၿပီ။ ဦးေလးတစ္ေယာက္ကေတာ့ တစ္လတစ္ခါေလာက္လာပါတယ္။ သူႏိုင္သေလာက္လည္း ေထာက္ပံေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕မွာလည္း သူ႕မိသားစုနဲ႔ သူေလ။ ကၽြန္မအသက္လား။ အခုဆို ၂၀ထဲ ၀င္စျပဳေနၿပီ။ ေမာင္ေလးကေတာ့ ၁၃ႏွစ္ ျပည့္ခါနီးေပါ့။ အင္း ဟုတ္တယ္။ သူအခု ရွစ္တန္းတက္ေနတာေလ။ အင္းေပါ့ ကၽြန္မ မတက္ခဲ့ရတဲ့ အတန္းေပါ့ရွင္။ မနာလိုလား။ မျဖစ္ပါဘူး။ သူက ကၽြန္မအခ်စ္ဆံုး ေမာင္ေလးေလ။

လုပ္စရာရွိတာေတြ အားလံုးၿပီးလို႔ နားခ်ိန္ရၿပီဆိုတာနဲ႔ လမင္းႀကီးကိုပဲ ေငးေနမိတယ္။ ကၽြန္မ သူ႕ကို သိပ္အားက်တာပဲ။ ငယ္ငယ္တုန္းကလို “ ဖိုးလမင္းႀကီးရယ္၊ ထမင္းဆီဆမ္းနဲ႔ ေရႊလင္ဗန္းေလးေပးပါ ” ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေျပာခ်င္တယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ဒီအခ်ိန္ဆို ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္းပဲ။ ေမာင္ေလးက အိပ္ၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွ မရူးရင္လည္း ကၽြန္မမွာ ရူးခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ေမေမရွိတုန္းက သင္ေပးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလးေတြ ရြတ္မယ္။ ၾကားဖူးနား၀သီခ်င္းေလးေတြ ညည္းမယ္။ အေတာ္ေလးေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ညဥ္႕နည္းနည္းနက္လာၿပီထင္ရင္ေတာ့ ၀င္အိပ္မွာေပါ့။ မနက္အလုပ္ ဆင္းရဦးမယ္ေလ။

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေခါင္းတအား ထကိုက္တတ္တာႀကီးသာ အခုလို ညခ်မ္းအခ်ိန္အခါအထိ ပါမလာခဲ့ရင္၊ တစ္ခါတေလ “ ေမေမေရ … ေဖေဖေရ … ” ဆိုၿပီး ေမာင္ေလးေယာင္မေအာ္ခဲ့ရင္ေတာ့ အဲဒီညေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ပါတယ္။


(ဃ)


“ မမေရ … ဒီညလည္း ပုံေျပာျပဦးေနာ္ ”
“ မမ … မမအၿမဲတမ္းၿပံဳးေနေနာ္။ မမၿပံဳးေနရင္ ေမာင္ေလးလည္း ေပ်ာ္တယ္။ ”
“ မမေရ … ဒီေန႔ ဘာဟင္းခ်က္လဲ။ အာ ပဲျပဳတ္ႀကီးပဲလား ”
“ ေဟး … ဒါမွ ငါ့အစ္မကြ ”
“ ေမာင္ေလးဖိနပ္က စီးလို႔ ရပါေသးတယ္ မမရဲ႕။ မမဖိနပ္ကို အရင္၀ယ္ဦး။ ေနာက္တစ္ပါတ္မွ  ေမာင္ေလးအလွည့္ ”
“ . . . . .  . . . . .  . . . . . ”

“ လမင္းႀကီးသာ ထိုးထိုးၿပီးမေဟာင္ရင္ ကၽြန္မသူ႕လို အေယာင္မေဆာင္ခ်င္ပါဘူး။ ”


ေန႔ရဲ႕ကိုယ္စား
သူခညားလည္း
ပစ္ထားမိေဆြ
မိုးသို႔ေ၀၍
သဲေျမႏုန္းတိုင္
စြဲနစ္ႏိုင္လား
ၿမဲခုိင္ေစသား
ဤစကား။


(င)


ဒီေန႔ ေမာင္ေလးတို႔ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီတဲ့။ ေမာင္ေလးလား ေအာင္စာရင္းသြားၾကည့္ေနၿပီေလ။ ကၽြန္မကေတာ့ အိမ္ထဲမွာ ဖ်ာေလးခင္းၿပီး ခဏလွဲေနတယ္။ အင္း ဟုတ္တယ္။ ေခါင္းေတြ ကိုက္ေနျပန္ၿပီ။ လွဲရင္းနဲ႔ပဲ ေမာင္ေလးသတင္းကို ေမွ်ာ္ေနရတယ္။ အင္းေပါ့ အေျပးေလးနဲ႔လာၿပီး “ မမေရ ေမာင္ေလးေအာင္တယ္ ” လို႔ လာေျပာတဲ့အသံေလးကို ပိုေမွ်ာ္မိတာေပါ့။ အိမ္ေရွ႕က တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ေခၚေနလား မသိဘူး။ အသံနည္းနည္းၾကားတယ္။ ေမာင္ေလးမ်ား ကၽြန္မကို ေနာက္မလို႔လား မသိဘူး။ ဒီကေလးကေတာ့ေလ။


“ မမေ၀ေရ မမေ၀ ”

ေမာင္ေလးရဲ႕ ေခၚသံမဟုတ္ပါဘူး။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေခၚသံပါ။ ဒါနဲ႔ အားတင္းထၿပီး အျပင္ထြက္ၾကည့္မိတယ္။ ႏွစ္အိမ္ေက်ာ္က ေမာင္ေလးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း စံပယ္ဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးပဲ။ စံပယ္က ကၽြန္မကိုေတြ႕တာနဲ႔ စီးေျပာတယ္။

“ မမေ၀ကလည္း စံပယ္ေခၚတာ ၾကာေနၿပီ။ ”
“ ေဟ … ေအး စံပယ္ေျပာေလ၊ ေခါင္းနည္းနည္း မူးေနတာနဲ႔ ခဏလွဲေနလို႔ ”
“ ဟုတ္လား ေဆးေကာ ေသာက္ထားရဲ႕လား ”
“ ေအး မနက္တည္းက ေသာက္ထားပါတယ္။ ”
“ အာ မမေ၀ကလည္း ေပါ့မေနနဲ႔ဦး။ မသက္သာရင္ ေဆးခန္းသြားျပၾကည့္ပါလား။ ”
“ ေအးပါဟာ သြားျပပါ့မယ္။ ဒါနဲ႔ နင္ေအာင္စာရင္းၾကည့္ၿပီးျပန္လာတာလား။ ငါ့ေမာင္ေလးေရာ ေအာင္ရဲ႕လား။ နင္ေကာ။ ”
“ ဟုတ္သားပဲ အဲဒါေျပာဖို႔လာတာ မမေ၀ရ။ သမီးလည္းေအာင္တယ္။ မမေ၀ရဲ႕ ေမာင္ေလးလည္း ေအာင္တယ္ေလ။ ရိုးရိုးေတြခ်ည္းပဲ ေအာင္တာပါမမေ၀ရယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပ်ာ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ေဇာ္ျမင့္က ျပန္မေရာက္ေသးဘူးလား။ ”
“ ေဟ … ငါ့ေမာင္လည္း ေအာင္တယ္လား ………………………..၊ ေအး သူေတာ့ ျပန္မလာေသးဘူးဟ ”
“ ေၾသာ္ ဟုတ္ မမေ၀ စံပယ္လည္း သူျပန္မေရာက္ေသးဘူးထင္လို႔ မမေ၀အရင္၀မ္းသားထားရေအာင္ ၀င္ေျပာေပးတာ၊ အိမ္ျပန္ၿပီး သြားေျပာလိုက္ဦးမယ္ေနာ္ မမေ၀ ”
“ ေၾသာ္ … ေအးေအး ညီမေလး၊ အမ်ားႀကီးေက်းဇူးပါကြယ္ ”

ခုန္ဆြခုန္ဆြနဲ႔ ထြက္သြားတဲ့ စံပယ္ရဲ႕ ေက်ာျပင္ေလးကို ေငးရင္း မ်က္ရည္ေတြေတြ က်ေနမိတယ္။ ေမာင္ေလးျပန္မလာေသးလို႔ ၀မ္းနည္းေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူလည္း ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့ရက္ဆိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘာေတြနဲ႔ သြားဦးမွာေပါ့။ ကၽြန္မက သူစားခ်င္တာေလးေတြ ၀ယ္ၿပီးေစာင့္ေနမွာေပါ့။ အခုမ်က္ရည္က်တာက ၀မး္သာလြန္းလို႔ဆိုတာ ရွင္သိၿပီးသားေနမွာပါ။ ကၽြန္မ ေမာင္ေလးကို ၿပံဳးၿပီး ေစာင့္ေနရဦးမယ္ေလ။ ကၽြန္မၿပံဳးတာျမင္ရင္ ေမာင္ေလးက ေပ်ာ္တယ္တဲ့။

. . . . . . .           . . . . . . .          . . . . . . .          . . . . . . .


(စ)


(၁)

“ ေဇာ္ျမင့္ေရ ငါတို႔ ကစားကြင္းတစ္ခုခုသြားရေအာင္ကြာ ”

ခန္႔၀င္းနဲ႔ မ်ဳိးမင္းသူတို႔ရဲ႕ အေဖာ္စပ္သံၾကားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသဲအသန္ျငင္းမိတယ္။

“ အာ မျဖစ္ဘူးကြ၊ ဒီအခ်ိန္ဆို ငါ့အစ္မ ငါ့ကို ေမွ်ာ္ေနမွာ ငါေအာင္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းသာ သိရင္ သူအရမ္း၀မ္းသာမွာ၊ ငါ အခု အိမ္ျပန္လိုက္ဦးမယ္။ မင္းတို႔ သြားခ်င္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း သြား၊ ဒါမွမဟုတ္ မနက္ျဖန္မွ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငါလည္း လိုက္ခဲ့မယ္။ ”
“ ဟာကြာ မင္းကလည္း …………. ”

(၂)

“ ကိုေဇာ္ နင္ေက်ာင္းဆက္တက္မွာလား ”

သံစဥ္ရဲ႕ နားေထာင္မိတုိင္းခ်ဳိသာတဲ့ စကားသံဟာ အခုအခ်ိန္ မပါ၀င္သလိုပါပဲ။

“ မေသခ်ာေသးပါဘူးဟာ၊ ငါအလုပ္တစ္ခုခု ထြက္လုပ္ခ်င္ၿပီဟ၊ အစ္မလည္း အနားရေစခ်င္ၿပီ၊ ဦးဦးနဲ႔ ေဒၚေဒၚကိုလည္း အားနာလွၿပီ။ ဟုတ္တယ္၊ ငါ အလုပ္ပဲ ထြက္လုပ္ေတာ့မယ္ဟာ၊ အေ၀းသင္ေတာ့ ဆက္တက္ျဖစ္ရင္လည္း တက္ျဖစ္မွာေပါ့။ ”

(၃)

“ ေဟ့ေကာင္ မင္းဘယ္ကို သြားေနတာလဲ၊ အိမ္ကိုသြားမလို႔လား ”

စံပယ္ရဲ႕ အစ္ကို ကိုသက္ေဆြရဲ႕ စကားသံကိုၾကားေတာ့ နည္းနည္း ထူးဆန္းေနသလိုပဲ။

“ ဟုတ္တယ္ေလ အစ္ကိုသက္ေဆြရ အိမ္ျပန္မလို႔ေပါ့ ”
“ ဘာလဲ မင္းစာေမးပြဲေအာင္တာ သြားေျပာမလို႔လား၊ သြားမေနနဲ႔ေတာ့ ငါ့ညီမေလး ေျပာျပလိုက္လို႔ မင္းအစ္မသိၿပီးသြားၿပီ။ ငါလည္း အဲ့သတင္းၾကားခ်င္လို႔ လာေစာင့္ေနတာ။ မင္းတို႔ ၿခံကလည္းကြာ အေတာ္ေလးဆိုးပါတယ္။ ပူလိုက္တဲ့ အမ်ဳိးဆိုတာ၊ ငါ့ကိုလည္း ႏွင္ထုတ္ၾကတယ္။ ”
“ အာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿခံက ဘာလို႔ ပူရ ….. ”

ကၽြန္ေတာ့္စကားလည္း တစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႔ ရပ္တန္႔သြားတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ မႏွစ္တည္းက ထိုင္းနယ္စပ္ဘက္သြားတဲ့ ကိုသက္ေဆြတစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္လေလာက္က ဆံုးၿပီဆိုတဲ့ သတင္းရလို႔ စံပယ္တို႔ေတာင္ ရက္လည္ဆြမ္းသြပ္ခဲ့ေသးတာပဲ။ ဟာ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္တာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ အျမန္ဆံုးႏႈန္းနဲ႔ အိမ္ကိုပဲ ေျပးမိေတာ့တယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ သရဲေျခာက္ရင္ အိမ္အျမန္ေရာက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားဖူးတယ္။

အာ ဒီကေလးကေတာ့ ခက္ပါတယ္။ ေျပာတဲ့စကားလည္း ဆံုးေအာင္ နားမေထာင္ဘူး။ သူ႕ကိုယ္သူလည္း ဘာမွန္းသိေသးဟန္မတူဘူး။  အင္းေလ ငါ့တုန္းကလည္း ဒီလိုပါပဲ။မင္းသိုက္ထြန္း
၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

Tuesday, August 6, 2013

ျပတ္/ေရြ႕/ေဆာင္းျပတ္/ေရြ႕/ေဆာင္း(၁)


ထိုစဥ္က သူသည္ အန္က်လာေတာ့မည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလသည္။ အတန္ငယ္ေအးေနေသာ ၀န္းက်င္ႏွင့္ အၿပိဳင္ပင္ ႏႈတ္ဆက္မိုးသည္ ခပ္ေစြေစြေလး စိုေစာင္းထား၏။ က်စ္လစ္သိပ္သည္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သည္းထန္ေသာမိုးေရတို႔ကို အံတုႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေပၿပီ။

သူသည္ ေျမႀကီးသတ္သတ္သာ ျဖစ္၏။ ခဲက်ဳိးတခ်ဳိ႕ကို သူ ေရွာင္ပါသည္။ သဲတခ်ဳိ႕ကိုလည္း သူ ေရွာင္ပါသည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် သန္႔စင္ခ်င္၏။ သန္႔ရွင္းခ်င္ျခင္းထက္ ပိုပါသည္။ ျပည့္၀သန္႔စင္ေသာ ေျမသားအျဖစ္ကိုသာ သူလိုလား၏။

ထိုတစ္ေန႔က သူသည္ ေခၽြးတၿပိဳက္ၿပိဳက္က်ေနေသာ စကားလံုးမ်ားကို ထမ္းပိုးထားေလသည္။
. . . . . . .     . . . . . . .      . . . . . . .

“ ေမာင္ … ေမေမတို႔က ေျပာတယ္။ ႏွစ္ကုန္ခါနီးေလာက္က်ရင္ ေႏွာင္းကို ခဏလာေခၚမယ္တဲ့။ ”

ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာ အလိုလိုအိုစာသြားသည္။ သူတို႔ေျပာတဲ့ ခဏသည္ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ တာသြားေၾကာင္း စဥ္းစားေနမိ၏။ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္မွန္းမသိတဲ့ သက္ျပင္းကို ထပ္ခ်မိျပန္သည္။

“ ေႏွာင္းက လိုက္သြားခ်င္လို႔လား။ ”
“ လိုက္ခ်င္တယ္ရယ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ … ”

ေႏွာင္း ဆက္မေျပာေတာ့ပါ။ ဆက္ေျပာရန္လည္း မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ ထို ဒါေပမဲ့၏ ေနာက္ဆက္တြဲသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ေနမိေသာ သက္ျပင္းတို႔၏ ေရွ႕ေတာ္ေျပးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဟုတ္သည္။ သူတို႔ ေႏွာင္းကို လာေခၚၾကေပလိမ့္မည္။ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လာႏိုင္မယ္မွန္းမသိတဲ့ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လာဖို႔ မေရရာတဲ့ ခရီးတစ္ခုေနာက္ကို ေႏွာင္းကို လံုး၀မထည့္ခ်င္ပါ။ ေႏွာင္းလည္း လိုက္ခ်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ … ဟုတ္သည္ အဲဒီ ဒါေပမဲ့ ပဲေပါ့။


(၂)


သက္ျပင္းေငြ႕ခိုးေတြ
ျပန္က်မိုးအျဖစ္ ရြာခ်သတဲ့
ဒါေၾကာင့္မို႔ ျဖစ္မယ္
ေဟာဒီပင္လယ္ ပိုပိုက်ယ္လာတယ္။

(မွဴးေန၀န္း - ကၽြန္း ကဗ်ာမွ)


တည္ၿငိမ္မႈကို ရွာေဖြရင္းနဲ႔ပဲ ပင့္သက္ေမာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ရိႈက္ေနမိသည္။ အံၾသစရာပါပဲ။ ကိုယ္ရွဴရိႈက္လိုက္တဲ့ ေလထဲမွာ မိုးရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတ ြရေန၏။ သိပ္မၾကာခင္ (တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္အတြင္း) ေရာက္ရွိလာမည့္ ဥၾသႀကိဳသံဟာ အဲဒီလို ေအးျမမႈေတြ ေရာယွက္ေနမလား။ ခပ္သဲ့သဲ့ေလးသာ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိရင္ အဲဒီေကာက္ရိုးမွ်င္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ဖမ္းဆြဲထားမိေပလိမ့္မည္။ မေရရာမႈဆိုတာ ရွိေနေသးသေရြ႕ ေရရာေသခ်ာတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းအက်ဥ္းလည္း ရွိေကာင္းသည္။

ေဆာင္းဟာလည္း ေဆာင္းပဲျဖစ္၏။ မနက္ေစာေစာစီးစီး မီးသာ ထေတာက္မျပခဲ့ရင္ တကယ့္ကို ပကတိေဆာင္းပဲ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

“ ေမာင္ေရ မုန္႔ဟင္းခါးစားလို႔ရၿပီ။ ”

ခပ္ေငြ႕ေငြ႕ေတာင္ မလင္းတဲ့ သက္ျပင္းကို အလွ်င္အျမန္ မႈတ္ထုတ္ရင္း

“ အင္း လာၿပီ ေႏွာင္းေရ ”

မုန္႔စားၿပီး၍ အလုပ္မသြားခင္စပ္ၾကား သတင္းစာဖတ္ေနတုန္း ေႏွာင္းက သိမ္းဆည္းၿပီး အျပင္ကိုထြက္လာသည္။ ၿပီးေတာ့မွ

“ ေမာင္ အေမတို႔ေျပာထားတဲ့ ေန႔က တစ္ပတ္ေလာက္ပဲ လိုေတာ့တယ္ေနာ္ ” တဲ့။
“ . . . . . . . ”


မယွဥ္ခ်င္သူ
သံစဥ္ကူလို႔
ေမွာင္ထူထူထဲ
မ်က္ရည္၀ဲေစ
ခိုတြဲလို႔ေန
မရြယ္ေစလည္း
ရြယ္ေနၿမဲ။


(၃)


“ ေမာင္ရင္သိေအာင္ေျပာရရင္ အန္တီတို႔က ကိုယ့္သမီးကို ေကာင္းေစခ်င္လို႔ အခုလိုလာေခၚတာ။ ဒီအေမြေတြ ရလာခဲ့ရင္လည္း သမီးေလးအတြက္ပဲ။ ဒီေတာ့ ေမာင္ရင္ နားလည္ပါ။ အန္တီတို႔ဆီ မဆက္သြယ္ပါနဲ႔။ ေမာင္ရင့္ဆီကို သမီးဆက္သြယ္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ေမာင္ရင္တစ္ခုခုဆက္သြယ္လိုက္တာကို အေဖသိတာနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ အားလံုးပ်က္သြားလိမ့္မယ္။ ”
“ . . . . . . . ”

ေႏွာင္းအေမဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ ေႏွာင္းရဲ႕ သည္းခံေပးပါဆိုတဲ့ အၾကည့္ရဲ႕ၾကားမွာ ကိုယ့္ႏႈတ္ခမ္းကိုပဲ ျပတ္ထြက္မတတ္ ဖိကိုက္ထားမိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေျပာစရာစကားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္စရာ စကားလံုး ရွာမေတြ႕ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကသာ မင္းက ဆြံ႕အ နားမၾကား တစ္ေယာက္လား ေမးလာခဲ့ရင္ မေျဖခ်င္ပါ။ မျဖစ္မေန ေျဖရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ဆြံ႕အသူတစ္ေယာက္ထက္ နားမၾကားသူ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ခ်င္ပါေတာ့သည္။


(၄)


အဲဒီေန႔က မိုးမရြာပါ။ ဆလြန္းကားေလးရဲ႕ ေနာက္ခန္းဆီမွ လက္ျပေနတဲ့ ေႏွာင္းကို လက္ျပန္ျပဖို႔လည္း မစြမ္းသာပါ။ ေႏွာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ။ ခြဲခြာသူတို႔သာ ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေႏွာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ၊ မ်က္၀န္းထဲတြင္ အၿမဲရွိေနေသာ ပုံရိပ္ကေလးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေႏွာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆက္စရာ မလိုအပ္ပါ။ ေႏွာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အနီးအနားတြင္ အၿမဲတမ္းရွိေနပါသည္။

တေရြ႕ေရြ႕ စတင္လိမ့္စျပဳလာေသာ ကားေလးသည္ ၿခံ၀အေရာက္မွာ ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြားသည္။ ေနာက္ခန္းတံခါးတစ္ခု ပြင့္က်လာၿပီး ေႏွာင္းဆင္းလာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေျပးလာ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ရီေ၀ေ၀သာ ၾကည့္ေနမိသည္။

“ ေမာင္ … ေႏွာင္းတကယ္ ျပန္လာမွာေနာ္။ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ့မယ္ေနာ္။ ”

မ်က္ရည္ေတြၾကားမွာ တဖြဖြေျပာရင္းကေန သူနမ္းေနက်အတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းအထက္နားႏွင့္ ႏွာတံေဘးၾကားကို တအားဖိနမ္းေလသည္။ ၿပီးေတာ့ သူ ငို၏။ ငိုရင္းနဲ႔လည္း ခုနက စကားကိုပဲ ထပ္ေျပာ၏။ ခဏေနမွ မ်က္ရည္တို႔ကို လက္ဖေနာင့္ႏွင့္ သုတ္ရင္း ရႈိက္သံစြတ္စြတ္ႏွင့္ ေျပာသည္။

“ ေမာင္ … ေႏွာင္းတကယ္သြားေတာ့မယ္။ ေႏွာင္းကို ဘာမွ ေျပာစရာမရွိေတာ့ဘူးလား။ ”
“ ေႏွာင္း … ေႏွာင္းကို ေမာင္ ဘယ္ေတာ့မွ ႏႈတ္မဆက္ဘူး။ ေႏွာင္းဟာ ေမာင့္အနားမွာ အၿမဲရွိတယ္။ ေႏွာင္း … ေမာင့္ကို သတိရတဲ့အခါ ေမာင္လို႔ ခပ္ဖြဖြေလး ေရရြတ္ေပး။ ေႏွာင္းရဲ႕ ေရရြတ္သံကို ေမာင္မၾကားရရင္ေတာင္မွ ေႏွာင္းနဲ႔အတူပါသြားတဲ့ ေမာင့္ရဲ႕စိတ္၀ိဥာဥ္က ၾကားရလိမ့္မယ္။ ေႏွာင္း … ေႏွာင္းရယ္။ ”

ကၽြန္ေတာ္ ေႏွာင္းကို လြတ္ထြက္သြားေတာ့မယ့္အလား အတင္းပင္ ဖက္ထားလိုက္သည္။ ေႏွာင္းကလည္း အတင္းပင္ ျပန္ဖက္ထား၏။ ၿပီးေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္း ေျဖေလွ်ာ့သြားသည္။ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ကားဆီျပန္ေလွ်ာက္သြားၿပီး ကားေလးထြက္ခြာသြားသည္အထိ ေႏွာင္းမ်က္ႏွာေလးကို မျမင္ရေတာ့ပါ။ ႏႈတ္ဆက္လက္ျပေနတဲ့ လက္ကေလးကိုလည္း မျမင္ရေတာ့ပါ။ ခုနက စကားေတြ ေႏွာင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ၾကသလား။ မေျပာခဲ့ၾကဘူးလား။ မေသခ်ာပါ။မင္းသိုက္ထြန္း
၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

Monday, July 29, 2013

သံုးရာသီလား။ ေျမၿမိဳသြားတယ္။သံုးရာသီလား။ ေျမၿမိဳသြားတယ္။(၁)


သူဟာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္တယ္။
သူ႕ကို လိုသလို သံုးစြဲလို႔ ရပါတယ္တဲ့။
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါလို႔ ထပ္ေျပာတယ္။
သူ႕ကို သံုးလို႔ရတယ္။
သူ႕ကို အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္တဲ့။
ထပ္ေျပာျပန္တယ္။
တစ္ခါတေလမွာလည္း ႏွစ္ပင္လိမ္တတ္တယ္။
တစ္ခါတရံ ေျဖာင့္တန္းတည့္မတ္တယ္။
ေက်ာက္ဆူးနဲ႔တြဲၿပီး သံုးလို႔ရပါတယ္တဲ့။
အစားခံ သတၱ၀ါမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆက္ေျပာတယ္။
စားတဲ့သူအတြက္ ဒုကၡမ်ားလိမ့္မယ္တဲ့။
အတိတ္ကို သူမေမ့ပါဘူး။
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ သူ ရိုးသားပါတယ္တဲ့။
ဆန္းလြန္းေတာ့လည္း မႀကိဳက္ျပန္ဘူး။
ရုတ္တရက္ သူ သက္ျပင္းခ်တယ္။
လွ်ပ္ျပက္သလို ေမးပစ္လိုက္တယ္။
သူ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေသခ်ာၾကည့္တယ္။
ေခၽြးေစးနည္းနည္း ျပန္လာတယ္ ထင္တယ္။
မတ္တပ္ရပ္တယ္။
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာခ်တယ္။
ျဖည္းျဖည္းေလးေလးပဲ ေျဖလိုက္မိေတာ့တယ္။


(၂)


သူဟာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာတယ္။
ဟုတ္တယ္။ သူဟာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မျပင္ဆင္ရေသးဘူး။
သူ႕ကို လိုသလို သံုးစြဲလို႔ ရပါတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မရလိုက္ဘူး။ သူဟာ
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါလို႔ ထပ္ေျပာတယ္။ သံုးလြန္းတင္ထားတယ္တဲ့။ ပါကင္လွလွေလးထုတ္ပိုးရင္လည္း
သူ႕ကို သံုးလို႔ရတယ္။ သစ္ပင္ျမင့္ျမင့္ေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါးခပ္နက္နက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္
သူ႕ကို အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခုေျပာဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ သူဟာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါလို႔
ထပ္ေျပာျပန္တယ္။ မိုးရြာတဲ့အခါ စိုရႊဲတတ္ၿပီး၊ ႏွင္းက်တဲ့အခါ စိုစြတ္တတ္ပါတယ္တဲ့။
တစ္ခါတေလမွာလည္း ႏွစ္ပင္လိမ္တတ္တယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး တြန္႔လိမ္ေကာက္ေကြ႕တတ္တယ္။
တစ္ခါတရံ ေျဖာင့္တန္းတည့္မတ္တယ္။ သူ႕ကို သေဘၤာတစ္စီး ရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္လည္း
ေက်ာက္ဆူးနဲ႔တြဲၿပီး သံုးလို႔ရပါတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ေရေသာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားမိျပန္တယ္။ သူဟာ
အစားခံ သတၱ၀ါမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆက္ေျပာတယ္။ သူ႕ကို ေနရာတကာမွာ သံုးပါ။ သူ႕ကို စားမပစ္ပါနဲ႔။
စားတဲ့သူအတြက္ ဒုကၡမ်ားလိမ့္မယ္တဲ့။ သူဟာ ႀကိဳးျဖစ္ဖို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။
အတိတ္ကို သူမေမ့ပါဘူး။ သူ႕ကို ေမ့သြားတဲ့ သူေတြကိုလည္း သူ စိတ္မဆိုးဘူး။ မၾကာမၾကာမဟုတ္ေပမယ့္
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ သူ ရိုးသားပါတယ္တဲ့။ လူေတြကလည္း ခက္တယ္။ ရိုးလြန္းရင္လည္း မႀကိဳက္ၾကဘူး။
ဆန္းလြန္းေတာ့လည္း မႀကိဳက္ျပန္ဘူး။ သူကေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် အလယ္အလတ္လမ္းပဲ လိုက္ပါတယ္တဲ့။
ရုတ္တရက္ သူ သက္ျပင္းခ်တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေမးခ်င္လာတဲ့ ေမးခြန္းကို အခြင့္ရတုန္း
လွ်ပ္ျပက္သလို ေမးပစ္လိုက္တယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ တြဲလ်က္ အမိန္႔ကေကာ သံုးလြန္းတင္ထားသလားလို႔။
သူ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေသခ်ာၾကည့္တယ္။ မ်က္ေမွာင္က်ဳံလာတယ္။ ေနရထိုင္ရ ခက္လာသလိုပဲ။
ေခၽြးေစးနည္းနည္း ျပန္လာတယ္ ထင္တယ္။ စားပြဲေပၚက သတင္းစာနဲ႔ ယပ္ခတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့
မတ္တပ္ရပ္တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တယ္။ သူ တစ္ခုခုကို အလိုမက်ပုံပဲ။ ဆတ္ခနဲ ရပ္လိုက္တယ္။
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာခ်တယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘယ္လို ပတ္သက္ေနသလဲတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
ျဖည္းျဖည္းေလးေလးပဲ ေျဖလိုက္မိေတာ့တယ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဒီေန႔ပါပဲလို႔။ၾကယ္စစ္သည္
၂၉ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃